Displaying items by tag: Lukas 10

Sunday, 07 March 2021 09:09

Lukas 10 se bediening-strategie

As Jesus aan die einde van Sy aardse bediening 70 van Sy volgelinge uitstuur na die dorpe waarheen Hy op pad is, gee Hy aan hulle hierdie volgende bediening-strategie:

“As julle in ‘n huis kom, moet julle eerste woorde wees: ‘Vrede vir hierdie huis.’

As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly; so nie, sal dit na julle toe terugkom.

Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon.

As julle in ‘n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit.

Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense: ‘Vir julle is die koninkryk van God baie naby!’ “(Luk. 10:5-9)

Deesdae is hierdie bediening-strategie wat Jesus hier aan die 70 gee, oor die wêreld, een van die mees effektiewe metodes waarmee gemeenskappe met die goeie nuus van die Koninkryk geïnfiltreer en mettertyd getransformeer word.

ʼn Mens kan dit so opsom:

1. Seën hulle

– Begin om daardie betrokke gemeenskap se strate deur te stap terwyl jy God se seën op elke huis en elke besigheid in daardie gemeenskap af bid! Onthou jy is ʼn ambassadeur van die Koninkryk van die hemel wat na hierdie betrokke gemeenskap gestuur is. Begin dus om hulle te bedien deur eers met die Koning van alle konings oor hulle te gesels en daar in Sy voorhowe vir elkeen van hulle te bid. Bid dat die hemele oor hulle sal oopgaan en dat God se seën, genade, genesing en oorvloed op allerlei wyses op hulle sal neer-reën. Sodat hulle nie anders kan as om daarvan bewus te word nie.

2. Kuier by hulle

– Begin dan om oral waar God se Gees jou heen lei in die gemeenskap, by mense te kuier, saam met hulle te eet en te drink, en so deel te word van hulle lewens deur tyd saam met hulle te spandeer. So kan hulle jou ook persoonlik leer ken en leer om jou te vertrou. En wees heeltyd sensitief vir God se Gees se stem wat vir jou die “man van vrede” gaan wys.

Dit is daardie man of vrou of tiener of kind, wat lankal, onbewustelik deur God se werking aangeraak is en honger gemaak is van God se waarhede, God se vrede, God se genade en God se genesing. En uiteindelik, weet jy, gaan daardie persoon jou innooi in sy of haar gesin/familie/werksfamilie, waar God op ʼn besondere manier hulle later weer wil gebruik as toegang en deur tot die wyer gemeenskap rondom hulle.

3. Bedien hulle

– En wanneer die dag aanbreek wat hulle jou genoeg vertrou om aan jou van hulle nood en behoeftes te openbaar, wees sensitief vir God se Gees se stem om te hoor hoe Hy jou as God se tuinslang, wil gebruik om daardie nood en behoeftes te bedien. Dan sal jy sien hoe die gawes van die Gees mense daar begin bedien dat hulle die liefde en genesing van God daar voor hulle oë sal sien werk en beleef. Hulle sal, soos 1 Kor. 14 sê, dan aan mekaar sê: God self is hier!

4. Getuig dan eers

– Dit is dan die tyd om die goeie nuus van die Koninkryk aan almal daar te verkondig. Sê vir hulle: Die Koninkryk van God het na julle toe gekom om ook hier dinge te verander.

Kyk ons na die bediening van Jesus, sien ons hoe Hy self hierdie selfde strategie gebruik het om die Koninkryk van God aan mense te bedien.

Ons sien en hoor hoeveel keer het Hy met Sy Vader oor mense gepraat. Dan sien ons ook hoe Hy saam met hulle gekuier het, om uiteindelik daardie man of vrou van vrede, en hulle mense, te bedien waar dit nodig was. Om dan ook so aan hulle te bedien dat die Koninkryk van die hemel ook hier deurgebreek het.

So sien ons die rivier van God tussen die nasies deurvloei, en soos wat dit vloei, raak dit die nasies aan en verander alles.

So sien en beleef mense die heerlikheid van die enigste, ware God tussen hulle.

En sê hulle vir mekaar: God is self hier!

Published in Nuusbrief
Tagged under
Sunday, 06 December 2020 10:17

Oor die krag-dimensie van die Koninkryk

Oor die krag-dimensie van die Koninkryk

Lees asseblief Lukas 9:1-2 en hoofstuk 10:1-20

Hoe meer ek kyk na hoe Jesus Sy dissipels geleer het om dit te doen, en hoe dit daarom gedoen is in die vroeg-Christelike gemeentes, soos Handelinge ons vertel, hoe meer besef ek hoe noodsaaklik die Heilige Gees en die bediening deur Sy gawes is daar waar ons begin getuig oor die Goeie Nuus van die koms van die Koninkryk.

Kyk maar net hoe Jesus dit gedoen het. Soos bv., daar in Lukas 9 en 10, toe Hy Sy dissipels uitgestuur het.

In Lukas 9:1 en 2 lees ons:

“Jesus het die twaalf bymekaargeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Toe het Hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak.”

Wanneer laas het julle in julle gemeente of geloofsgroep, mekaar opnuut hande opgelê, vir mekaar gebid dat Jesus, as die Doper met die Gees, aan julle vir die eerste keer of opnuut, die mag en gesag sal gee om alle bose geeste uit te dryf en om siekes te genees”, en toe mekaar uitgestuur “om die Koninkryk van God te gaan verkondig en om siekes gesond te maak”?

Is jy elke dag gereed en toegerus om in jou handel en wandel, waar ook al die Heilige Gees jou bewus maak van nood van die een of ander aard, dit te bedien met die gawes en die krag van die Heilige Gees?

Kom ek vertel vir jou ietsie verder oor hierdie uitdrukking wat ons in hierdie verse van lees, naamlik dat Jesus Sy dissipels uitgestuur het met die mag en gesag om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Ek weet nie of jy weet nie, maar in die vroeg-Christelike gemeentes, in die eerste drie eeue, was dit glad nie ʼn vreemde verskynsel dat daar, by die doop van nuwe bekeerlinge, ook terselfdertyd, gewoonlik daar in die water van die doopbad, wanneer hulle gedoop word met water, of hande opgelê word terwyl daar gebid word vir die doping met die Heilige Gees, bevryding van demoniese magte wat steeds ʼn houvas in daardie mens se lewe gehad het, ook plaasgevind het!

Luister net na Paulus, daar in Hand. 26, van vers 16 af, as hy vertel van hoe Jesus aan hom verskyn het daar op die Damaskus-pad en daarna:

“Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.

Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heiden nasies na wie toe Ek jou stuur.

Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer.

Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.”

Vriende, vir Jesus om Koning te word in ʼn mens se lewe, moet hulle geestelike oë oopgaan sodat hulle Hom kan herken as die Verlosser en nuwe Koning!

Maar hulle moet ook bevry word uit die houvas van die demoniese magte wat hulle tot nou toe gevange gehou het in ʼn baie donker tronk!

Ja, hulle moet bevry word uit die mag en hande van Satan as deel van hulle aanvanklike bekering daar in die begin!

O, hoeveel ellende, pyn, seer en hartseer, sou goeie gelowige kinders van Jesus nie gespaar gewees het as die gelowiges om hulle, daar in die begin, hulle Bybels bedien het met die gawes en krag van die Heilige Gees nie!

Dan praat ek nie eers oor die voorreg om onder die leiding van die Heilige Gees, maar net ʼn tuinslang te wees waardeur Hy, as God, self deur die gawes van genesing, mense wat siek is na gees, siel en liggaam, bedien nie!

Published in Nuusbrief