Displaying items by tag: NUWE WYN

Ek het weer opnuut by die voete van Jesus, met net Sy Woord in my hande en met Sy Gees se stem in my hart, my plek in God se groter plan beter probeer verstaan vir hierdie seisoen en dit waarmee Hy nou besig is.

Soos ’n Salomo het ek opdrag gekry om “die huis van die Here” te help bou. En solank ek besig is om die aanwysing vir hierdie huis en die bouplanne vir hierdie huis in die fynste besonderhede te volg, sal die Here heeltyd by my wees en vir my voorspoed gee. (2 Kron. 1:11,12)

Daar by Sy voete, in die lig van die kruis en die opstanding, het ek ontdek dat “die huis van die Here” in die nuwe bedeling, onder die Nuwe Verbond, waar Sy Gees God se mense lei, nie bestaan uit kerk- en godsdienstige sisteme en -strukture nie.

Hierdie sowat 30 000 “kerke en godsdienstige sisteme en -strukture” (net hier in Suid-Afrika alleen), is bloot mensewerk. Jesus self, in Sy heerlikheid, het dit nie gebou nie, en Hy het dit nie beveel vanuit Sy Woord nie.

Wag, wag! Jy het dalk net te vinnig die twee sinne hierbo deur gelees! Stem jy saam met wat ek hier sê? Is jy ook so oortuig daarvan soos ek?

Indien jy nie saam stem nie, wil ek jou uitdaag om self voor die Here te gaan sit en dit met Hom te gaan bespreek.

Onthou ons praat nie hier oor die Ekklesia of God se gelowige volgelinge wat binne hierdie 30 000 “kerke of kerksisteme” sit nie!

Wat ek hierbo skryf, is dat hierdie ‘houers”, hierdie sowat 30 000 “kerke en kerkstrukture”, met al hulle geboue, kerkordes, eie name en belydenisse, deur mense uitgedink is, en nie deur God en Sy Gees geïnisieer is nie.

Daarom is dit ook nie die “wynsak” waarin Hy Sy Ekklesia, en alles wat Hy deur die Ekklesia hier op aarde wil doen om die Koninkryk van die Hemel hier ʼn werklikheid te maak, kan akkommodeer nie.

Soos wat die Fariseërs, Sadduseërs, wetgeleerdes en Jode eens ontdek het, so is ek oortuig, is God se mense besig vandag ook te ontdek dat God nie meer in die fisiese tempels (“kerkgeboue” van allerlei aard) woon en werk nie. (Mat. 22:29)

God woon nou in ’n tempel wat nie met mensehande gebou word nie, maar wat deur Sy Gees en onder die leiding van Sy Gees gebou word, naamlik in Sy Ekklesia, in Sy gelowige volgelinge en kinders.

Hulle is nou Sy tempel (1 Kor. 3:16). Hulle is nou “Sy Kerk”.

In hierdie seisoen moet ons dus opnuut ontdek dat dit wat mense “kerke”noem, nie die heerlikheid van ons Koning en Here kan akkommodeer nie.

Soos ’n Salomo, daar in 1 Kron. 22, het die Here my weer bedien met bonatuurlike insig en wysheid – want ek mag nie in hierdie nuwe seisoen staatmaak op wat ek weet of ken nie (= eie insigte).

Hy het my opnuut bewus gemaak dat ek (en Sy mense) net kan staat maak op Sy Gees wat ons met bonatuurlike insig en wysheid moet bedien.

Hy alleen is ons Here en ons Koning. Hy alleen moet ons ook hierin lei. Hy is immers die Argitek van wat nou moet gebeur. Daarom het ons die plan daarvoor uit die hemel self nodig.

Soos ’n Salomo moet ons ontdek dat ons net mag doen wat ons aangesê word om te doen (v 13).

Soos ’n Salomo moet ons opnuut ontdek dat ons daarom moet sterk wees en vasstaan, gefokus op ons roeping in die verband.

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

As ons sê dat ons te doen het met ʼn “nuwe paradigma” beteken dit ten minste dat ons almal by punt nul moet begin dink hier. Ons kan nie in die geskiedenis in hardloop en een of ander slim denker se kommentaar gaan gryp en dink dat dit ons gaan help hier in ons “nuutdink” nie.

Ja, ek hoor hoe mense uit die gehoor vir my sê: Ons weet dit! Tog wonder ek of ons dit regtig verstaan…

Jer. 31:31-34

Daar in Jeremia 31:31 tot 34 lees ons die volgende:

“Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit.

Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here.

Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: ‘Jy moet die Here dien’ nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.”

Hierdie nuwe seisoen het natuurlik met die Koms van Jesus, met Sy kruisiging, dood en opstanding, maar veral met die uitstorting van die Heilige Gees aangebreek.

Toe die Here aan die begin van 2020 vir ons profeties gesê het dat Hy deur Sy Gees ons gaan help om nuut te dink oor die Ekklesia, die Kerk van Jesus, en dat ons uit ervaring gaan leer om dinge anders te doen as wat ons dit al die jare gedoen het, kon niemand van ons voorsien het dat ʼn wêreldwye Grendeltyd ons almal terug in ons huise sou dwing en dat ons Ekklesia en “byeenkomste van die Ekklesia” anders sou beleef en sou doen buite die geboue wat spesiaal deur gelowiges hiervoor gebou is nie.

Ja, dat ons ʼn geweldige verdieping sou beleef in ons verstaan van wat dit beteken om mekaar as gelowiges lief te hê en te bedien, maar ook in hoe ons ander mense sou leer liefhê en bedien.

Daarom wil ek hierdie gedeelte afsluit en vir jou vra om die Bybel as Woord van die Lewende God nou te neem en dan gaan lees en luister jy, asof vir die eerste keer, na wat Hyself vir jou daar in die volgende twee gedeeltes wil sê:

Joh. 13:12-35 en Jak. 2:14-18

Johannes 13:12 tot 35 en Jakobus 2:14 tot 18. Probeer eers presies te ontdek wat daar staan in die twee gedeeltes, en dan probeer jy in jou eie woorde oor te sê wat hoor jy sê Hy vir jou deur hierdie gedeeltes.

Gesels dan met die Here oor wat jy hoor Hy in hierdie gedeeltes vir jou sê in hierdie tyd.

Published in Nuusbrief
Tagged under
Monday, 22 June 2020 07:46

Ons word wakker in ʼn hele nuwe wêreld!

 

Dit hoor ons die afgelope tyd oral rondom ons. Party van ons voel goed oor die stelling en ander is baie agterdogtig daaroor, want dit klink soos die stem van sinistere magte wat agter die skerms besig is met sinistere dinge.

Wat sal jy sê as ek vandag vir jou sê: Ek glo dat God se Gees hierdie Grendeltyd gebruik het om “nuwe wyn” aan ons te bedien, wat roep na “nuwe wynsakke”?

Kom ons dink ʼn slaggie weer ʼn bietjie oor hierdie terme, “nuwe wyn” en “nuwe wynsakke” na.

Luister na wat die Gees van God vir jou sê terwyl jy hardop die woorde van Koning Jesus daar in Lukas 5:30 tot 39 lees.

Lukas 5:30-39

As jy dalk nog ʼn Bybelvertaling byderhand het, lees dieselfde gedeelte ook daaruit. Probeer dan om dit in jou eie woorde oor te sê.

Wat dink jy, sê die Here hier vir jou oor jou eie lewe en oor die pad wat Hy tans met jou stap?

Niks van wat God se Gees aan ons uit die Woord wys is regtig “nuut” nie!

Die meeste daarvan, in die gedeelte wat ons die “Nuwe Testament” noem, is reeds op die een of ander wyse êrens in een van die gedeeltes van hierdie Nuwe Testament, wat van 49 tot 70 n.C. onder die inspirasie van die Heilige Gees, neergeskryf is.

Tog, wys die Pinkster-Gees, die Gees van die Heilige God, dit vars en nuut aan ons en die res van die Ekklesia oor die wêreld.

Sommige van ons staan dan totaal oorbluf dat ons dit nie reeds jare gelede raakgesien het nie. Ons het immers hierdie gedeeltes al soveel kere gelees en gedink ons weet wat hier staan.

Kom ek wees baie prakties en verduidelik dit in terme wat jy sal verstaan.

Alhoewel ek ʼn dominee in die NG Kerk was, met ten minste 3 teologiese grade agter my naam, was ek in 1992 en 1993 totaal verstom om te ontdek dat die deel van die Kerk van die Here Jesus waarin ons opgegroei en die Here leer ken het, nie ten minstens reeds in die tyd van die Reformasie, in 1517, nie reeds gehoor het nie wat soveel ander gelowiges oor die wêreld ontdek het baie uitdruklik hier in die Bybel staan nie!

Dit was asof ons dit of nie raakgelees nie, of net voortgegaan om dit te interpreteer in die lig van wat ons geleer en gehoor het in die deel van die kerk waarin ons was. En dit, ten spyte van wat in die Bybel uitdruklik daaroor gestaan het!

Dit was asof ons net botweg geweier het om te glo dat ons ouers en voorouers, ja, sover terug tot by die Reformatore soos ʼn Luther en ʼn Calvyn, regtig nie die Bybel reg gelees en reg verstaan het nie.

Ek onthou hoe totaal verstom ek in Switserland in 1988 met ʼn dokument in my hand gestaan het, wat vir my gesê het dat Martin Luther en Calvyn voor hulle siel geweet het dat die Bybel net een doop ken en dat net gelowiges gedoop is in die Nuwe Testamentiese tye!

Tog het hulle, omdat hulle te bang was dat Jan alleman op straat nie ook dit sou kon absorbeer nie, dit verswyg toe hulle die boodskap van die reformasie aan mense moes verkondig!

Daarom het hulle, as ʼn deel van die boodskap van die Reformasie, steeds die leuen oor die sogenaamde “doop van suigelinge”, soos hulle in die Roomse Kerk geleer het al die jare, bly verkondig! En daarom het ek, as ʼn NG dominee, met al my teologiese grade en al, steeds groot oortuiging, babas “gedoop”.

Daar in Switserland het ek, in hierdie dokument, ontdek hoe Martin Luther en die ander leiers van die Reformasie, ten spyte van wat hulle geweet het in die Bybel oor die doop staan, nog steeds, kan jy glo, honderde duisende ander gelowige broers en susters wat met hulle hieroor sou verskil en hulle laat doop het as gelowiges, laat vervolg en selfs doodgemaak omdat hulle gewaag het om hulle te laat doop as gelowiges!

Wat ʼn tragiese stuk geskiedenis is dit nie hierdie nie!

Kan ek vir jou ʼn baie persoonlike vraag vra: Is jy werklik oop genoeg sodat God se Gees jou van die waarheid kan oortuig oor dit wat werklik in die Bybel as Woord van God staan?

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

Vandat die Here God met my en Hetta hierdie nuwe pad sedert 1993 begin stap het, het Hy ons gelei om op verskillende plekke bedieningsplatforms te skep, maar ook “winkels” te skep wat geen “lock-down” of grendeltyd kan verhoed om God se mense te bedien met wat hulle nodig het.

Die afgelope twee maande moes ons maar letterlik van platform na platform en van winkel tot winkel stap om te sorg dat ALLES gereed is vir die NUWE SEISOEN.

Hier is al die platforms en adresse waar jy ons kan kry, maar ook waar jy stapels en stapels toerustingsmateriaal kan vind om jou as Mens van God toe te rus vir jou bediening waar ook al Koning Jesus jou wil gebruik as Ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel hier op Aarde:

NUWEWYN-webblad – Dit is ons groot Afrikaanse webblad waar jy alles kan lees oor die pad wat die Here met ons gestap het, waar jy my nuusbriefies elke week ook kan lees, en waar jy ʼn volledige digitale winkel kan kry waar al my boeke, al my DVD’s en ander toerustingsmateriaal gestapel lê.

NEW WINE- Engelse webblad – Omdat daar ook so ʼn behoefte was, het ek ook ʼn Engelse bedieningsplatform ontwikkel met stapels en stapels Engelse toerustingsmateriaal.

JOURNEY OF DISCOVERY se webblad – Hier kry jy ons evangelisasie-webblad waar ons jou toerus om met ongelowiges ʼn pad te stap, maar ook ongelowiges geleentheid gee om te ontdek dat die God van die Bybel self met hulle praat!

Maar dan is ek ook op FACEBOOK:

In persoon as Christo A Nel (want daar is nie minder as 6 Christo Nels net in bediening nie!): Christo in persoon op FACEBOOK

En op ʼn NUWEWYN-bedieningsblad: NUWE WYN op Facebook

Asook as CAREER DIRECT-toetser - Dr Christo as CAREER DIRECT toetser op FACEBOOK

Ek is ook teenwoordig op die LINKEDIN-platform as Dr Christo op LINKEDIN

Ek is ook op WHATSAPP. Maak met my kontak via my selnommer: 082 770 2397.

NB: Ek het ook die NUWEWYN-nuusbriefies op Whatsapp begin stuur!

As jy dit ook so via WHATSAPP wil ontvang, kontak my via WHATSAPP op my selnommer en vra dat ek jou op die NUWEWYN-WHATSAPP-groep sal sit.

Dan is ek ook op die ONSDORP-webblad teenwoordig waar jy weekliks my nuusbriefies ook kan vind by My weeklikse Nuusbriefies op ONS DORP

Published in Nuusbrief