Displaying items by tag: Nasies

Friday, 26 March 2021 07:50

Here, gee my ʼn liefde vir “die nasies”!

Verlede keer het ek net weer jou aandag daarop gevestig dat ons opdrag volgens Mat. 28:19 is om “die nasies” te dissipel. Kom ek gesels ʼn bietjie verder hieroor.

Liefde vir die nasies

Norberto Carlini is een van die mees geliefde en suksesvolle geestelike leiers in Argentinia. Hy skryf die volgende: Ons kort 'n nuwe paradigma om werklik suksesvol te doen wat Jesus ons beveel het om te doen, naamlik om "nasies te dissipel".

Vir die meeste van ons sal dit radikale verandering beteken. Dit sal ten minste beteken dat ons iets verstaan en beleef van hoe lief Jesus die wêreld en sy nasies lief het.

Kou 'n bietjie hieraan.

Toe ek bewus geword het van die omvang en diepte van die Here se liefde vir hierdie wêreld en sy nasies en dit begin vergelyk met hoe min ek werklik omgee vir die mense van my eie nasie, om nie eers te praat van my liefde vir al die ander nasies en groepe in my eie land nie, het ek in desperaatheid begin roep na God vir 'n nuwe hart.

Dit het die manier hoe ek na mense en groepe begin kyk het, radikaal verander.

Ek het begin verstaan dat die bloed van Jesus nie net betaal het vir die sondes van sondaars nie, maar ook gevloei het sodat nasies en volkere vrygemaak en verlos kan word.

Dit begin by 'n hart-keuse en daarvoor kort jy en ek 'n nuwe hart. Ons het nodig dat die Hartsjirurg van sjirurge, vir ons 'n nuwe hart oorplant. Sy hart. Jesus se hart.

Daarom wil ek jou juis in hierdie week – waarin ons die Week herdenk wat werklik die geskiedenis van die wêreld verander het – uitnooi om elke dag tyd te maak om aan die voet van die Kruis te gaan kniel.

Raak sommer net weer daar stil en laat toe dat God self met jou deur Sy Gees praat.

Gee sommer net weer daar oor aan God die Gees wat in jou as kind van God woon.

Laat Hom toe om jou iets te laat beleef van die allesoorweldigende en onvoorwaardelike liefde van Jesus, ook vir nasies en alle volke.

Gal. 5:16-25

Ons praat natuurlik nou van dit wat daar in Galasiërs 5, en spesifiek Gal. 5:16 staan. Naamlik om so vervul te wees van die Gees, dat Hy totale beheer het, sodat Sy vrug kan sigbaar word in my lewe. (Gal 5:22,23)

Hierdie liefde vir die volkere en die nasies begin daar.

Net soos in die huwelik, begin dit wanneer jy vrywillig ja sê.

Dit is soos daardie dag wat jy en jou geliefde vir mekaar ja sê en kies om mekaar vir altyd lief te hê in die huwelik.

Kyk, ek en jy wat nou al jare getroud is, kan vandag erken dat ons destyds toe ons ja gesê het, nie eers twee persent van wat dit beteken om mekaar werklik lief te hê, verstaan het nie.

Tog het ons liefhê van mekaar, daardie dag begin toe ons gekies het om ja te sê hiervoor.

Jy is klaar voltyds in diens van Koning Jesus. Vra vir Hom ook vir jou Sy hart vir die nasies te gee.

Published in Nuusbrief
Tagged under

As God se mense in elke nasie of nasionale groep mense, opgeleide en bekwame ware ambassadeurs vir die Koninkryk op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak kies om die uitdagings van die dag aan te spreek, gaan ons op regeringsvlak ʼn ongekende transformasie en omkeer sien.

Daar in Hosea hoor ons die profeet namens God, vir die mense daar in Hos. 6, vanaf vers 1 sê: “Kom ons gaan terug na die Here, want Hý het ons verskeur maar sal ons weer gesond maak, Hý het ons geslaan maar sal weer ons wonde verbind.

Hy sal ons na twee dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef.

Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.”

Ja, oral oor die wêreld is daar regerings op alle vlakke, wat naarstiglik probeer om aan alles wat nodig is, aandag te gee, maar elke regering bestaan uit brose, stukkende mense, wat elkeen worstel met hulle eie twyfel, vrese, egos en doodgewoon, sondes.

Tog wag die lewende God vir al die konings, of regerings in gesagsposisies, om erkenning te gee aan die feit dat Jesus Christus werklik die Koning is op aarde en begin erns maak met Sy aanbod van die Koninkryk aan die nasies.

Ja, ek weet dat die meeste regerings hierdie skeefgetrekte prentjie voor hulle het van die Kerk, want dit is versplinter in duisende stukkies wat elkeen aanspraak maak om die ware mondstuk te wees van die Koning.

Dit is egter tyd dat regerings begin erns maak met die woorde van Koning Jesus self wat gepraat het van ʼn tyd wat die Koninkryk aan ʼn hele volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal dra. (Mat. 21:43).

In Mat. 25 sê Jesus dat daar eintlik net twee soorte volke in God se oë is: Diegene wat Sy aanbod aanvaar het, en diegene wat Sy aanbod verwerp het. Jesus noem hulle die “skaap-volke” en die “bok-volke”.

Om dus regerings of owerhede te help om in lyn te kom met God se Koninkryks beginsels en riglyne, is dus nie net suiwer Bybelse teologie nie, maar dit is die vinnigste en mees realisitiese en regte manier om die krisis waarin ons wêreldwyd is, reg te maak.

Daarom wil ek jou as volgeling van Jesus uitdaag om daar waar jy woon en werk, op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak, die opgeleide en bekwame ware ambassadeurs vir die Koninkryk uit te daag om hulleself verkiesbaar te stel en hulle plekke in te neem in diens van die Koning, om die Koninkryk van die hemel ook daar in julle omgewing, provinsie en land ʼn werklikheid te laat word.

Gaan vat hande met ander kinders van God wat al lankal hiermee besig is, en doen wat gedoen moet word daar in julle omgewing.

Published in Nuusbrief
Tagged under