Displaying items by tag: Nuwe wynsakke

Daar is tans ’n groeiende frustrasie met “kerk” soos ons dit ken.

• In Amsterdam wys ’n studie 100% mense is geïnteresseerd in Jesus maar 99% ongeïnteresseerd in “kerk”.

• Wêreldwyd toon studies aan dat 50% leiers gefrustreerd is met die kerklike praktyke in die gestruktureerde kerke.

'n Derde Reformasie

In Luk. 5:37-39 leer Jesus ons: Nuwe wyn hoort in nuwe wynsakke. Daarom sê iemand: ʼn Derde Reformasie is nodig. In Luther en Calvyn se tyd het ons ’n Reformasie van die teologie gehad, of dit wat ons as gelowige volgelinge van Jesus glo. In Wesley e.a. se tyd, was dit ’n Reformasie rondom ons intieme verhouding met God, wat dan ook in latere jare, ons verhouding met God die Heiliege Gees ingesluit het.

Nou, egter, is ’n Reformasie van strukture nodig, want die ou “kerkstrukture” of ou wynsakke kan nie die groei en vrye werking van Gees in die Ekklesia akkommodeer nie en trek alles skeef!

Dit gaan ook nie help om net na ’n ander denominasie of vernuwings gemeente te gaan nie. Almal het immers presies dieselfde probleem en watter een van die sowat 30 000 hier in Suid-Afrika alleen, is nou eintlik reg?

Die bekende skrywer, Tom Peters, maak daarom die baie radikale stelling: Vernuwing gaan nie die ding doen nie! Ons het eintlik dinamiet nodig en dan sal God se Gees ons weer van vooraf moet wys en leer hoe lyk die wynsak wat kan akkommodeer wat Hy nou wil doen.

Ek glo dat deel hiervan dit is wat ons tans wêreldwyd beleef naamlik dat God se Gees vir God se mense ’n nuwe prentjie van die kerk/ekklesia begin wys.

Daar in Handelinge was "die ekklesia"...

In hierdie proses neem Hy ons terug daar na die oorsprong en die begin van die kerk/ekklesia soos wat ons dit in die gemeentes in Handelinge leer ken het. Daar ontdek ons onder andere die volgende:

Ekklesia-wees is beslis nie ʼn klomp georganiseerde byeenkomste op spesiale plekke nie!

Ekklesia-wees is eerder bonatuurlike geloof- en familie-lewe waar ons elkeen ‘n intieme liefdesverhouding het met Jesus Christus en Hy ons elkeen gebruik deur Sy Gees om mekaar en ander te bedien met Sy krag en genade.

Die woord "ekklesia" word in die Nuwe Testament so gebruik

Die woord “ekklesia” word verder in ten minste vyf verskillende kontekse of betekenisse in die Nuwe Testament gebruik:

Ekklesia is twee of drie gelowiges saam in die Naam van Jesus. (Mat. 18:20)

Ekklesia is gelowiges saam in ‘n huis of gebou van die een of ander aard. (Rom. 16:5)

Ekklesia is gelowiges in ‘n dorp of stad. (Rom. 16:1; 1 Kor. 1:2)

Ekklesia is gelowiges in ‘n bepaalde groter area, soos ʼn provinsie of land. (Op. 1:4)

Ekklesia is gelowiges in die Liggaam van Jesus oor die wêreld. (Heb. 12:22,23)

Volgende keer gesels ons verder.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Ek het weer opnuut by die voete van Jesus, met net Sy Woord in my hande en met Sy Gees se stem in my hart, my plek in God se groter plan beter probeer verstaan vir hierdie seisoen en dit waarmee Hy nou besig is.

Soos ’n Salomo het ek opdrag gekry om “die huis van die Here” te help bou. En solank ek besig is om die aanwysing vir hierdie huis en die bouplanne vir hierdie huis in die fynste besonderhede te volg, sal die Here heeltyd by my wees en vir my voorspoed gee. (2 Kron. 1:11,12)

Daar by Sy voete, in die lig van die kruis en die opstanding, het ek ontdek dat “die huis van die Here” in die nuwe bedeling, onder die Nuwe Verbond, waar Sy Gees God se mense lei, nie bestaan uit kerk- en godsdienstige sisteme en -strukture nie.

Hierdie sowat 30 000 “kerke en godsdienstige sisteme en -strukture” (net hier in Suid-Afrika alleen), is bloot mensewerk. Jesus self, in Sy heerlikheid, het dit nie gebou nie, en Hy het dit nie beveel vanuit Sy Woord nie.

Wag, wag! Jy het dalk net te vinnig die twee sinne hierbo deur gelees! Stem jy saam met wat ek hier sê? Is jy ook so oortuig daarvan soos ek?

Indien jy nie saam stem nie, wil ek jou uitdaag om self voor die Here te gaan sit en dit met Hom te gaan bespreek.

Onthou ons praat nie hier oor die Ekklesia of God se gelowige volgelinge wat binne hierdie 30 000 “kerke of kerksisteme” sit nie!

Wat ek hierbo skryf, is dat hierdie ‘houers”, hierdie sowat 30 000 “kerke en kerkstrukture”, met al hulle geboue, kerkordes, eie name en belydenisse, deur mense uitgedink is, en nie deur God en Sy Gees geïnisieer is nie.

Daarom is dit ook nie die “wynsak” waarin Hy Sy Ekklesia, en alles wat Hy deur die Ekklesia hier op aarde wil doen om die Koninkryk van die Hemel hier ʼn werklikheid te maak, kan akkommodeer nie.

Soos wat die Fariseërs, Sadduseërs, wetgeleerdes en Jode eens ontdek het, so is ek oortuig, is God se mense besig vandag ook te ontdek dat God nie meer in die fisiese tempels (“kerkgeboue” van allerlei aard) woon en werk nie. (Mat. 22:29)

God woon nou in ’n tempel wat nie met mensehande gebou word nie, maar wat deur Sy Gees en onder die leiding van Sy Gees gebou word, naamlik in Sy Ekklesia, in Sy gelowige volgelinge en kinders.

Hulle is nou Sy tempel (1 Kor. 3:16). Hulle is nou “Sy Kerk”.

In hierdie seisoen moet ons dus opnuut ontdek dat dit wat mense “kerke”noem, nie die heerlikheid van ons Koning en Here kan akkommodeer nie.

Soos ’n Salomo, daar in 1 Kron. 22, het die Here my weer bedien met bonatuurlike insig en wysheid – want ek mag nie in hierdie nuwe seisoen staatmaak op wat ek weet of ken nie (= eie insigte).

Hy het my opnuut bewus gemaak dat ek (en Sy mense) net kan staat maak op Sy Gees wat ons met bonatuurlike insig en wysheid moet bedien.

Hy alleen is ons Here en ons Koning. Hy alleen moet ons ook hierin lei. Hy is immers die Argitek van wat nou moet gebeur. Daarom het ons die plan daarvoor uit die hemel self nodig.

Soos ’n Salomo moet ons ontdek dat ons net mag doen wat ons aangesê word om te doen (v 13).

Soos ’n Salomo moet ons opnuut ontdek dat ons daarom moet sterk wees en vasstaan, gefokus op ons roeping in die verband.

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

As ons sê dat ons te doen het met ʼn “nuwe paradigma” beteken dit ten minste dat ons almal by punt nul moet begin dink hier. Ons kan nie in die geskiedenis in hardloop en een of ander slim denker se kommentaar gaan gryp en dink dat dit ons gaan help hier in ons “nuutdink” nie.

Ja, ek hoor hoe mense uit die gehoor vir my sê: Ons weet dit! Tog wonder ek of ons dit regtig verstaan…

Jer. 31:31-34

Daar in Jeremia 31:31 tot 34 lees ons die volgende:

“Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit.

Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here.

Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: ‘Jy moet die Here dien’ nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.”

Hierdie nuwe seisoen het natuurlik met die Koms van Jesus, met Sy kruisiging, dood en opstanding, maar veral met die uitstorting van die Heilige Gees aangebreek.

Toe die Here aan die begin van 2020 vir ons profeties gesê het dat Hy deur Sy Gees ons gaan help om nuut te dink oor die Ekklesia, die Kerk van Jesus, en dat ons uit ervaring gaan leer om dinge anders te doen as wat ons dit al die jare gedoen het, kon niemand van ons voorsien het dat ʼn wêreldwye Grendeltyd ons almal terug in ons huise sou dwing en dat ons Ekklesia en “byeenkomste van die Ekklesia” anders sou beleef en sou doen buite die geboue wat spesiaal deur gelowiges hiervoor gebou is nie.

Ja, dat ons ʼn geweldige verdieping sou beleef in ons verstaan van wat dit beteken om mekaar as gelowiges lief te hê en te bedien, maar ook in hoe ons ander mense sou leer liefhê en bedien.

Daarom wil ek hierdie gedeelte afsluit en vir jou vra om die Bybel as Woord van die Lewende God nou te neem en dan gaan lees en luister jy, asof vir die eerste keer, na wat Hyself vir jou daar in die volgende twee gedeeltes wil sê:

Joh. 13:12-35 en Jak. 2:14-18

Johannes 13:12 tot 35 en Jakobus 2:14 tot 18. Probeer eers presies te ontdek wat daar staan in die twee gedeeltes, en dan probeer jy in jou eie woorde oor te sê wat hoor jy sê Hy vir jou deur hierdie gedeeltes.

Gesels dan met die Here oor wat jy hoor Hy in hierdie gedeeltes vir jou sê in hierdie tyd.

Published in Nuusbrief
Tagged under