Kontak Ons

As jy ’n behoefte het om met my of Hetta kontak te maak, gebruik asb. die vorm hieronder:

Kontak Besonderhede

  • Woonadres: 8 Willow Crescent, Westridge, Somerset-West 7129

  • Posadres: Posbus 3114, Somerset-Wes, 7130

  • Telefoonnommer (huis/werk): 021 851 0003

  • Selnommer: Christo – 082 770 2397         Hetta – 072 828 4900

  • E-posadres: nchristo@lantic.net    of    christonel@me.com   of    cnel777@gmail.com

Die Bankbesonderhede van hierdie bediening:

Ek en Hetta is een van die spanne wat God gereed gemaak het om Sy mense toe te rus vir die nuwe seisoen.

As jy een van die mense is wat in ons bediening finansieel moet saai sodat ons kan doen wat ons moet doen, hier is ons bankrekeninge wat jy kan gebruik om dit te doen.

Jy kan enige van die volgende maniere gebruik om in Christo en Hetta se lewens en/of in hierdie bediening te saai, via…

1. ABSA – ’n Tjekrekening vir C A Nel, Rek.nr. 4040149654, takkode 632005.SWIFT: ABSA ZAJJ.

2. CAPITEC – ’n Spaarrekening vir C A Nel, Rek.nr. 1345180967, takkode 470010. SWIFT: CABLZAJJ

3. PAYPAL – https://paypal.me/christonel