NUWE WYN

Christo en Hetta.jpg

Our English Page:    New Wine

In diens van Jesus in Sy Ekklesia

Na n bediening van 14 jaar as Predikantspaar in die Ned. Geref. Kerk, roep die Here in 1993 Christo en Hetta Nel om in Sy Ekklesia, die Kerk van Christus Jesus oor kerkgrense heen, Sy mense te bedien met die nuwe wyn waarmee Hy hulle begin bedien het.

In Lukas 5:37 en 38 staan immers: En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen.

Oor die wêreld heen is die Here Jesus besig om Sy mense se prentjie van die Kerk en Ekklesia-wees te verander. Christo en Hetta is deel van die vyfvoudige span leiers waarvan Ef. 4:11 tot 16 praat, wat Sy mense binne hierdie raamwerk moet toerus vir hulle bediening.

Daar staan in die Direkte Vertaling uit die Grieks:  Verder het Hy sommige aangestel as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, vir die toerusting van die heiliges vir sy dienswerk, vir die opbou van die liggaam van Christus, totdat ons almal die eenheid in die geloof en in die kennis van die Seun van God bereik, n volwasse mens word, tot die mate van die volle statuur van Christus; sodat ons nie meer kindertjies is wat deur golwe rondgegooi en deur elke wind van lering heen en weer gevoer word deur die bedrieëry van mense, deur hulle bedrewenheid in misleidende geknoei nie, maar laat ons, deur in liefde die waarheid te praat, in alle opsigte in Hom ingroei, Hy wat die Hoof is, naamlik Christus, vanuit wie die hele liggaam saamgevoeg en verenig word deur elke ligament wat dit ondersteun, omdat elke afsonderlike deel volgens sy vermoë werk, en die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbou in liefde.”


Dit is ’n Geloofsbediening dié

Toe die Here dr. Christo en Hetta Nel gevra het om te bedank as leraarspaar in die NG Kerk en beskikbaar te wees om Sy mense in Sy hele Liggaam te bedien, het Hy hulle ook gevra om Hom te vertrou om deur Sy mense in alles te voorsien wat hulle nodig het. Hulleself sou egter geen geld vra vir enige van hulle dienste nie. God self sou Sy mense opdrag gee om in hulle lewens en bediening te saai.

As jy beleef dat die Here ook jou (en jou besigheid of boerdery) wil gebruik om in hulle lewens en bediening te saai, kliek die volgende skakel vir hulle bankbesonderhede of kontak gerus dr.  Christo Nel persoonlik.

Dr Christo se kontakbesonderhede

Toegevou deur die Woord.jpg


Dit is ’n Genesingsbediening dié!

Jesus Christus en die boodskap oor Sy Koninkryk wat hier op aarde besig is om deur te breek, IS DIE OPLOSSING VIR AL ONS STUKKENDHEID!

Mat. 8:17: “Hy het ons lyding op Hom geneem, ons siektes het Hy gedra”.

Die meeste van julle weet dat ek absoluut oortuig is dat die Here my ook geroep het om in die Naam van Jesus Christus, as deel van my soeke na Sy Koninkryk wat hier op aarde, midde al die stukkendheid, moet kom, ook moet verkondig dit wat daar in Mat.8:17 staan, naamlik dat Jesus nie net ons sondes op Hom geneem het nie, maar ook ons siektes.

Daarom het ek besluit om ook die moderne digitale media in diens te neem om die Waarheid hieroor by mense wat dit nodig het uit te kry.

Daarom wil ek jou uitnooi na MY CHANNEL op YOUTUBE waar jy ʼn magdom materiaal en videos gaan ontdek.

Hier is die skakel na MY CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCVAdnrXVpGONPM3UIJEE8IA

Ook gaan jy hierop ʼn Reeks ontdek wat ek THE TRUTH ABOUT CANCER AND OTHER DEADLY DISEASES FROM HELL genoem het.

Hier gaan jy die mees merkwaardige videos ontdek wat bedoel is om vir mense wat so ʼn diagnose moes aanhoor dat hulle of ʼn geliefde een van die sogenaamde “dodelike siektes” het, ʼn biblioteek vol alternatiewe behandelings te wys sodat hulle met groot verantwoordelikheid, sonder vrees, ʼn alternatiewe pad kan kies as ʼn mediese behandeling waarmee hulle net geen vrede het nie.

Hier is die skakel na daardie reeks van my:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuwNv_YnUvYqqoiHy3DSDYWoY738xLIH

ASSEBLIEF: KYK TEN MINSTE NET NA EEN VAN HIERDIE VIDEOS, WAT NET VIR ʼn PAAR DAE GRATIS GAAN WEES:

 Dit is Episode 9 van ʼn reeks genaamd THE TRUTH ABOUT CANCER, A GLOBAL QUEST, en is ʼn hele klomp getuienisse van gewone mense en dokters wat hierdie diagnose gehoor het in hulle eie lewe en gekies het om ʼn alternatiewe pad te stap en gesond uitgestap het.

 Hier is die skakel daarheen: https://www.youtube.com/watch?v=Bu532NMkXTY

Last reformation.JPG


“KICK-START”NAWEKE

Wat was die geheim van die groei in die Nuwe Testamentiese Kerk, soos ons lees in die boek, Handelinge?

Vanjaar is dit die 500-jarige viering van die gebeure van die Reformasie, toe Martin Luther 95 stellings gaan vaskap het teen die kweekskooldeur van die Rooms-Katolieke Kerk in Wittenberg, Duitsland.

My opdrag in die verband is die volgende:

"In the year of the 500th Celebration of the Reformation, help My People to rediscover 

1.  The Biblical foundation as Ekklesia

2.  The former glory, purpose and calling of the Ekklesia

3. The secret for true Biblical growth and health as the Spirit of God taught them right from the beginning of the Ekklesia/Church (as we read in the book of Acts and the rest of the New Testament

4. Their true unity in Christ as the One Body of Christ"

Kickstart KAROO.jpg

Ek glo dat dit tyd geword het om al die kerke wêreldwyd uit te daag om weer aan die voete van Jesus, net met die Bybel in hulle hande, toe te laat dat God ons gedagtes vernuwe en weer opnuut, miskien vir die laaste keer voor Sy Koms, te reformeer.

Daarom moet ons weer terugkeer na die geheim van die Vroeg-Christelike gemeentes, soos ons lees in Handelinge, en weer leer hoe om mekaar te bedien soos God se Gees hulle geleer het om dit te doen.

In hierdie byeenkomste gaan jy leer hoe om dit prakties te doen daar waar jy woon en werk. 

Daarom die naam van die naweek: “Kick-start”, want hier gaan jy ge-“kick-start” word om te doen wat God reeds daar in Handelinge vir ons almal aangesê het om te doen van die eerste dag af wat ons tot bekering gekom het as volgelinge van Jesus.

As jy ’n idee wil hê oor wat so ’n Naweek-opleiding gaan behels, kontak my via epos of via my selfoon en laat ons saam luister of dit Here nie iets wil “Kickstart”daar in julle omgewing nie!

Hier onder vind jy die program van ons eerste naweek wat die Here gesê het in die Karoo moes plaasvind, want dit is simbolies van die geestelike, maar ook fisiese droogte wat in SA, die res van Afrika en in die wêreld tans heers.

ONS KICK-START NAWEEK IN DIE KLEIN-KAROO, 20 EN 21 MEI 2017

Kliek hierbo vir die volledige program en alle nodige inligting daaroor.


© Christo 2016