Nuwe Wyn

Our English Page:    New Wine

In diens van Jesus in Sy Ekklesia

Christo en Hetta.jpg

Na n bediening van 14 jaar as Predikantspaar in die Ned. Geref. Kerk, roep die Here in 1993 Christo en Hetta Nel om in Sy Ekklesia, die Kerk van Christus Jesus oor kerkgrense heen, Sy mense te bedien met die nuwe wyn waarmee Hy hulle begin bedien het.

In Lukas 5:37 en 38 staan immers: En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen.

Oor die wêreld heen is die Here Jesus besig om Sy mense se prentjie van die Kerk en Ekklesia-wees te verander. Christo en Hetta is deel van die vyfvoudige span leiers waarvan Ef. 4:11 tot 16 praat, wat Sy mense binne hierdie raamwerk moet toerus vir hulle bediening.

Daar staan in die Direkte Vertaling uit die Grieks:  Verder het Hy sommige aangestel as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, vir die toerusting van die heiliges vir sy dienswerk, vir die opbou van die liggaam van Christus, totdat ons almal die eenheid in die geloof en in die kennis van die Seun van God bereik, n volwasse mens word, tot die mate van die volle statuur van Christus; sodat ons nie meer kindertjies is wat deur golwe rondgegooi en deur elke wind van lering heen en weer gevoer word deur die bedrieëry van mense, deur hulle bedrewenheid in misleidende geknoei nie, maar laat ons, deur in liefde die waarheid te praat, in alle opsigte in Hom ingroei, Hy wat die Hoof is, naamlik Christus, vanuit wie die hele liggaam saamgevoeg en verenig word deur elke ligament wat dit ondersteun, omdat elke afsonderlike deel volgens sy vermoë werk, en die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbou in liefde.”


Dit is ’n Geloofsbediening dié

Toe die Here dr. Christo en Hetta Nel gevra het om te bedank as leraarspaar in die NG Kerk en beskikbaar te wees om Sy mense in Sy hele Liggaam te bedien, het Hy hulle ook gevra om Hom te vertrou om deur Sy mense in alles te voorsien wat hulle nodig het. Hulleself sou egter geen geld vra vir enige van hulle dienste nie. God self sou Sy mense opdrag gee om in hulle lewens en bediening te saai.

As jy beleef dat die Here ook jou (en jou besigheid of boerdery) wil gebruik om in hulle lewens en bediening te saai, kliek die volgende skakel vir hulle bankbesonderhede of kontak gerus dr.  Christo Nel persoonlik.

Dr Christo se kontakbesonderhede


© Christo 2016